Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Boer, E.A. de Belijdenis en leergesprek De Reformatie 21-04-2007
Quant, D. Geen kerkenraad meer... wat dan? Ambtelijk Contact 01-05-2007
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers De Waarheidsvriend 27-09-2007
Quant, D. Enkele aspecten van een leesdienst Ambtelijk Contact 01-10-2007
Quant, D. De kerkenraad: geestelijk met een zakelijk karakter Ambtelijk Contact 01-03-2008
Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (1) Ambtelijk Contact 01-04-2008
Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (2) Ambtelijk Contact 01-05-2008
Verkerk, M.J., Verkerk-Vegter, C. Vrouwelijke gaven en mannelijke ambten Dienst 01-06-2008
Harmannij, K. Verhuizende doopleden Dienst 01-06-2008
Quant, D. De consulent Ambtelijk Contact 01-10-2008
Jonge, A. de Missionair aspect onderbelicht Dienst 01-11-2008
Harmannij, K. Feitelijke onttrekking Dienst 01-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 1 De Reformatie 15-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 2 De Reformatie 22-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 3 De Reformatie 29-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 4 De Reformatie 06-12-2008
Roosenbrand, J. Predikant: baan of ambt? De Reformatie 06-12-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 5 De Reformatie 13-12-2008
Quant, D. Over handtekeningen Ambtelijk Contact 01-02-2009
Dijkstra, A.B., Westra, S., Wijnalda, H. Tenslotte is alles in allen Dienst 01-03-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (1) Ambtelijk Contact 01-05-2009
Harmannij, J. Uitdaging van praktijk aan theorie Dienst 01-06-2009
Harmannij, K. Een vergadering van kerken Dienst 01-06-2009
Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (1) De Reformatie 05-09-2009
Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (2) De Reformatie 12-09-2009
Dorland, P. Uitleggen of inlezen 1 De Reformatie 31-10-2009
Wierenga, W. Weerwoord op kritiek De Reformatie 31-10-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (2) Ambtelijk Contact 01-11-2009
Dorland, P. Uitleggen of inlezen 2: De Reformatie 07-11-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (3) Ambtelijk Contact 01-12-2009
Harmannij, K. Wanneer staat iemand buiten? Dienst 01-03-2013
Harmannij, K. Waar staat dat? Nergens! Dienst 01-07-2013
Harmannij, K. Regeltjeskerk of vrijheid Dienst 01-09-2013
Harmannij, K. Wie vaardig je af naar de classis? Dienst 01-12-2013
Harmannij, K. Visitatie: hoe ver mag je gaan? Dienst 01-03-2014
Harmannij, K. Hoe hard telt het huisbezoek? Dienst 01-07-2014
Harmannij, K. Kerkenraad zonder diakenen even wennen Dienst 01-09-2014
Harmannij, K. En ondertussen een nieuwe kerkorde Dienst 01-12-2014
Harmannij, K. Kan ik lid worden? Dienst 01-05-2015

Pagina's