Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Quant, D. Over handtekeningen Ambtelijk Contact 01-02-2009
Dijkstra, A.B., Westra, S., Wijnalda, H. Tenslotte is alles in allen Dienst 01-03-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (1) Ambtelijk Contact 01-05-2009
Harmannij, J. Uitdaging van praktijk aan theorie Dienst 01-06-2009
Harmannij, K. Een vergadering van kerken Dienst 01-06-2009
Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (1) De Reformatie 05-09-2009
Anderson, R.D. Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (2) De Reformatie 12-09-2009
Dorland, P. Uitleggen of inlezen 1 De Reformatie 31-10-2009
Wierenga, W. Weerwoord op kritiek De Reformatie 31-10-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (2) Ambtelijk Contact 01-11-2009
Dorland, P. Uitleggen of inlezen 2: De Reformatie 07-11-2009
Quant, D. Samenwerking met andere kerken (3) Ambtelijk Contact 01-12-2009
Harmannij, K. Wanneer staat iemand buiten? Dienst 01-03-2013
Harmannij, K. Waar staat dat? Nergens! Dienst 01-07-2013
Harmannij, K. Regeltjeskerk of vrijheid Dienst 01-09-2013
Harmannij, K. Wie vaardig je af naar de classis? Dienst 01-12-2013
Harmannij, K. Visitatie: hoe ver mag je gaan? Dienst 01-03-2014
Harmannij, K. Hoe hard telt het huisbezoek? Dienst 01-07-2014
Harmannij, K. Kerkenraad zonder diakenen even wennen Dienst 01-09-2014
Harmannij, K. En ondertussen een nieuwe kerkorde Dienst 01-12-2014
Harmannij, K. Kan ik lid worden? Dienst 01-05-2015

Pagina's