Deddens Kerkrecht Centrum

Kerkrecht.nl is de website van de sectie Rechtstheologie en Kerkrecht van de Theologische Universiteit Utrecht en de daaraan verbonden Stichting ‘Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum’.

De sectie concentreert zich op (rechts)theologisch, kerkrechtelijke en juridische vraagstukken van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke organisaties. Denk daarbij aan kwesties rond godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan, maar ook aan de organisatie van kerken, religie en mensenrechten, vraagstukken rond recht en rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering. Dit krijgt concreet vorm door onderwijs, onderzoek en advisering.

Leon van den Broeke, directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum

Als Theologische Universiteit Utrecht kijken we terug op een inspirerende expertmeeting op 28 mei 2024. Visiting professor prof. dr. René Pahud de Mortanges gaf een lezing over godsdienstvrijheid en discriminatie in Zwitserland waarna dr. mr. Auke Dijkstra de Nederlandse situatie besprak. Maurits Potappel LLM MA ging tot slot in op recente jurisprudentie van het Europees...
Op 28 mei 2024 organiseert de Theologische Universiteit Utrecht een bijeenkomst over godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Hoofdspreker is visiting professor prof. dr. R.P.C. Pahud de Mortanges, hoogleraar rechtsgeschiedenis en kerkrecht aan Fribourg University (CH) en directeur van het Institut für Religionsrecht. Hij belicht het onderwerp vanuit de situatie in Zwitserland. Dr. mr. A. Dijkstra (postdoctoraal onderzoeker religie &...

Adresgegevens

Broederweg 16
8261 GT – Kampen