D. Deddenskamer

Prof. drs. D. Deddens (1923-2009) was van 1979-1988 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Kampen. Prof. Leon van den Broeke stelde de bundel met Deddens’ oraties en andere artikelen samen: De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens, Kampen: Summum Academic Publications, 2018 (Deddens Kerkrecht Serie 1, ed. Leon van den Broeke). Een tweede druk van dit boek is in voorbereiding.

In de universiteitsbibliotheek, in de Deddenskamer, bevindt zich sinds 2002 een deel van zijn collectie boeken op het gebied van het kerkrecht. De collectie omvat speciaal boeken over het congregationalisme, het presbyterianisme en de kerkgeschiedenis van Schotland en Noord-Amerika. In deze collectie-kamer zijn ook externe onderzoekers op dit expertise-gebied op afspraak van harte welkom. Zij kunnen van de faciliteiten van de bibliotheek gebruik maken.

Nieuwe aanwinsten Deddenskamer Theologische Universiteit Kampen, door Leon van den Broeke (6 november 2020)

In 2020 werden het bestuur van de Stichting Deddens Kerkrecht Centrum en de Bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen aangenaam verrast door de overkomst van meters aan Duitse, Nederlands en Zwitserse boeken over kerkrecht en over religie & recht. Een aantal personen en een instituut maakten de plaatsing van deze boeken in de Deddenskamer mogelijk.

(foto: pga-b.nl)

Amsterdam

Drs. L.C. van Drimmelen uit Amsterdam, oud-docent kerkrecht aan de toenmalige Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, doneerde zijn kerkrechtelijke bibliotheek aan zijn oud-leerling, Leon van den Broeke die als directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum en universitair hoofddocent Kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen deze boeken aan de Deddenskamer gunde.

Fribourg/Freiburg, Zwitserland

Daarnaast ontving Leon van den Broeke uit handen van prof. Rene Pahud de Mortanges en prof. Astrid Kaptijn van de Universite de Fribourg/Universitat Freiburg, Zwitserland, niet minder dan zestien meter aan Duitse en Zwitserse boeken over canoniek recht, kerkrecht, religie en recht, en de relatie overheid en godsdienst. Pahud de Mortanges is Ordentlicher Professor Rechtsgeschichte und Kirchenrecht: An der Schnitstelle von Staat, Recht, Geschichte und Religion, en ook Deddens Visiting Professor Church Polity aan de Theologische Universiteit Kampen in de periode 2020 tot 2025. Kaptijn is oud-vice rector en Professeur Ordinaire Droit canonique/droit Université de Fribourg/Universität Freiburg, Ziwtserland.

Vlak voor Kerst 2019 haalden prof. George Harinck en Leon van den Broeke de boeken op in Fribourg op hun terugreis van het ophalen van het vervolgdeel van het Veenhof-archief bij prof. dr. Jan Veenhof in het Zwitserse Gunten. Veenhof is oud-hoogleraar Dogmatiek, aan de toenmalige Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, emeritus-predikant in Zwitserland en alumnus van de Theologische Universiteit Kampen. Dit archief is geplaatst bij het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Kampen.

(foto: privearchief Leon van den Broeke)

De genoemde boeken van de universiteit van Fribourg kwamen uit de collecties van het Institut für Religionsrecht/Chaire d’histoire du droit et de droit des religions waaraan prof. René Pahud de Mortanges leiding geeft, van prof. Astrid Kaptijn (canoniek recht) en van Mme. Gardaz, weduwe van de Zwitserse rechter Dr. Philippe Gardaz.

Bibliotheek

Het bestuur van de Stichting Deddens Kerkrecht Centrum en de Bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen is zeer verguld met de aanvulling op de kerkrechtelijke en religierechtelijke vakbibliotheek in de Deddenskamer en dankt drs. L.C. Drimmelen, prof. Astrid Kaptijn, prof. Rene Pahud de Mortanges, Mme. Odile Gardaz en het Institut für Religionsrecht/Chaire d’histoire du droit et de droit des religions heel hartelijk voor hun gulle donaties! We vertrouwen erop dat de door u geschonken boeken een goede plaats bij ons hebben gevonden.

De medewerkers van de bibliotheek hebben in samenwerking van Leon van den Broeke hard gewerkt om de catalogisering van de nieuwe boeken en de (her)plaatsing van de bibliotheekboeken in de Deddenskamer in de voorbije maanden mogelijk te maken. Hartelijke dank aan de medewerkers van de bibliotheek en ook aan prof. George Harinck voor zijn hulp bij het ophalen, inladen, uitladen en mede-chauffeuren van de vracht aan boeken vanuit Fribourg/Freiburg naar de Deddenskamer!