Artikelen uit tijdschriften

aflopend sorteren
Donker Curtius, H.H. [Recensie:] Hedendaagsch kerkregt bij de Hervormden in Nederland I Godgeleerde Bijdragen 01-07-1834
Donker Curtius, H.H. Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 02-07-1834
Donker Curtius, H.H. Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk Godgeleerde Bijdragen 03-07-1834
Donker Curtius, H.H. Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis Godgeleerde Bijdragen 01-01-1835
Sohm, R. Rudolph Sohm Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909
Sohm, R. Über Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 01-08-1909
Heck, Ph. (von) Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen? Deutsche Juristen-Zeitung 15-12-1909
Sohm, R. Begriffsjurisprudenz Deutsche Juristen-Zeitung 15-01-1910
Fehr, H. Rudolph Sohm (1841-1917) Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 01-11-1917
Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1918
Schelven, A.A. van Artikel 12 der Kerkorde Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1919
Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-04-1919
Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1923
Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie Vox Theologica 01-12-1936
Dombois, H. Strafrecht und menschliche Existenz Hochland 01-04-1954
Fockema Andreae, S.J. Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 01-06-1954
Dombois, H. Der Tod im Recht Hochland 01-02-1956
Roeleveld, L. Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek Lucerna 01-12-1958
Deddens, D. Academica Lucerna 01-03-1959
Deddens, D. De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559 Lucerna 01-06-1959
Deddens, D. Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy” Lucerna 01-11-1961
Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1966
Ruler, A.A. van Is er een ambt van de gelovigen? Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-09-1967
Scholten, G.J. Fusies op kerkelijk terrein WPNR 01-01-1970
Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique Revue des Sciences philosophiques et théologiques 01-07-1972
Nauta, D. Boekbespreking Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-12-1975
Nauta, D. Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-02-1976
Bakker, W. Struktuur, karakter en functioneren van de kerkorde als probleem in het proces van Samen op Weg Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-05-1985
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen WPNR 19-03-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (I) WPNR 16-04-1988
Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (II) WPNR 23-04-1988
Koffeman, L.J. Het bijzondere van het kerkelijk ambt Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1991
Jong, K.W. de Geroepen door God en zijn gemeente Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-06-1991
Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 01-05-1992
Spijker, W. van ’t Rechtvaardiging en recht in de kerk Hervormde Teologiese Studies 01-09-1992
Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 01-03-1995
Evers, H. De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1995
Drimmelen, L.C. van De rechtspositie van de predikant Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 01-07-1997
Jong, F. de, Jong, K.W. de Van forme naar formulier Jaarboek voor liturgie-onderzoek 01-07-1998
Koffeman, L.J. Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk Kerk en Theologie 01-07-2000
Koffeman, L.J. Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen Kerk en Theologie 01-07-2003
Velde, M. te Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers Theologia Reformata 01-12-2013
Barentsen, J. Paulus als charismatische leider Geestkracht 01-10-2014