Profiel

Kerkrecht.nl is de website van de sectie Rechtstheologie en Kerkrecht van de Theologische Universiteit Utrecht en de daaraan verbonden Stichting ‘Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum’. De sectie concentreert zich op (rechts)theologisch, kerkrechtelijke en juridische vraagstukken van geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en politieke organisaties. Denk daarbij aan kwesties rond godsdienstvrijheid en de beperkingen daarvan, maar ook aan de organisatie van kerken, religie en mensenrechten, vraagstukken rond recht en rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering. Dit krijgt concreet vorm door onderwijs, onderzoek en advisering.