Personen

prof. dr. Leon van den Broeke

Hoogleraar Rechtstheologie & Kerkrecht

Prof. dr. C. (Leon) van den Broeke is hoogleraar Rechtstheologie & Kerkrecht aan de Theologische Universiteit Utrecht. In zijn rol leidt hij het onderwijs en onderzoek op dit terrein. Zijn onderzoek betreft zowel de historische wortels van het kerkrecht als hedendaagse vraagstukken op het gebied van zowel het kerkrecht als het brede terrein van recht en religie.

Van den Broeke is onder meer directeur onderwijs en prorector van de Theologische Universiteit Utrecht, voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht en directeur van het Deddens Kerkrechtcentrum. Daarnaast is hij co-hoofdredacteur van het NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie. Ook werkt hij aan een tweede (juridische) dissertatie op het gebied van godsdienst en de Wet op de lijkbezorging.

Klik hier voor het onderzoeksprofiel van Leon van den Broeke

Auke Dijkstra

dr. mr. Auke Dijkstra

Postdoctoraal onderzoeker Religie & Recht

Dr. mr. A. (Auke) Dijkstra is postdoctoraal onderzoeker Religie & Recht aan de Theologische Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op complexe vraagstukken op het snijvlak van recht en theologie. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam, Hbo-theologie aan het CGO te Gouda en theologie- en religiewetenschappen (cum laude) eveneens aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2019 is hij advocaat bij Watermill Tax & Legal te Utrecht. Hij is verder onder meer redactiesecretaris bij NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie en curator bij Stichting De Honderd Gulden Reis.

In 2024 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Utrecht op het onderzoek ‘Eerlijk en met orde? Kerkelijke tuchtprocedures in rechtsvergelijkend perspectief.’

Klik hier voor het onderzoeksprofiel van Auke Dijkstra.

prof. dr. René Pahud de Mortanges

Visiting professor

Prof. dr. R.P.C. (René) Pahud de Mortanges is als visiting professor verbonden aan de Theologische Universiteit Utrecht. Hij is hoogleraar rechtsgeschiedenis en kerkrecht verbonden aan Fribourg University (CH). Hij is een autoriteit op het gebied van onder meer rechtsgeschiedenis, kerk-staat verhoudingen, religieus recht en staatsrecht. Pahud de Mortanges is verder onder meer directeur van het Institut für Religionsrecht. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan verschillende universiteiten onder meer in Beijing, London en Shanghai. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.