Lopend promotieonderzoek

Rechtsvergelijkend onderzoek kerkelijk tuchtrecht (Auke Dijkstra)