Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Heuvel, P. van den Is de centrale kerkenraad de baas? De Waarheidsvriend 13-11-1997
Heuvel, P. van den Vacaturebeurten De Waarheidsvriend 08-01-1998
Heuvel, P. van den Het dopen van een geadopteerd kind (1) De Waarheidsvriend 26-02-1998
Harmannij, K. Overname van tucht Dienst 01-03-1998
Heuvel, P. van den Het dopen van een geadopteerd kind (2) De Waarheidsvriend 23-04-1998
Harmannij, K. Hoor en wederhoor Dienst 01-05-1998
Heuvel, P. van den Hervormde wijkgemeente binnen het SoW-proces De Waarheidsvriend 14-05-1998
Heuvel, P. van den Het beantwoorden van doopvragen De Waarheidsvriend 09-07-1998
Heuvel, P. van den Benoeming van een organist — na overleg De Waarheidsvriend 20-08-1998
Heuvel, P. van den De zesjaarlijkse stemming (1) De Waarheidsvriend 10-09-1998
Heuvel, P. van den De zesjaarlijkse stemming (2) De Waarheidsvriend 24-09-1998
Harmannij, K. Ambtsgeheim Dienst 01-11-1998
Heuvel, P. van den Bevoegdheden van een moderamen De Waarheidsvriend 14-01-1999
Heuvel, P. van den Heeft een jeugdouderling stemrecht? (1) De Waarheidsvriend 25-03-1999
Heuvel, P. van den Heeft een jeugdouderling stemrecht? (2) De Waarheidsvriend 15-04-1999
Heuvel, P. van den Dooperkenning De Waarheidsvriend 08-07-1999
Heuvel, P. van den Kerkelijke rechtspraak in de Gereformeerde Gemeenten De Waarheidsvriend 16-12-1999
Heuvel, P. van den In hoger beroep? De Waarheidsvriend 20-01-2000
Golverdingen, M. Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak <geen> 10-02-2000
Heuvel, P. van den De Hervormde Kerk niet meer presbyteriaal? De Waarheidsvriend 04-05-2000
Heuvel, P. van den De rechtspositie van de pastoraal werker (1) De Waarheidsvriend 15-06-2000
Heuvel, P. van den De rechtspositie van de pastoraal werker (2) De Waarheidsvriend 06-07-2000
Heuvel, P. van den Hervormde wijkgemeente in SoW De Waarheidsvriend 20-07-2000
Golverdingen, M. Gereformeerd Kerkrecht <geen> 12-04-2002
Niemeijer, P. Oudere doopleden Nader Bekeken 01-04-2003
Post, J.J.H. Presbyteriaal kerkrecht <geen> 01-11-2003
Voorberg, P.L. Herordening van ambtelijke structuren? De Reformatie 13-03-2004
Jong, K.W. de Liturgische formulieren willen serieus genomen worden De Waarheidsvriend 07-10-2004
Doedens, J.J.T. Vrijgevochten vrouwen in Korinte? De Reformatie 10-09-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [1] De Waarheidsvriend 29-09-2005
Quant, D. Kerkenraad, Classis, PS, GS... Ambtelijk Contact 01-10-2005
Quant, D. Vragen rond de avondmaalsviering Ambtelijk Contact 01-11-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [2] De Waarheidsvriend 03-11-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [3] De Waarheidsvriend 08-12-2005
Quant, D. De classis en de deputaten naar Art. 49 K.O. Ambtelijk Contact 01-01-2006
Quant, D. Ontzeggen of ontraden? Ambtelijk Contact 01-02-2006
Heuvel, P. van den Plaats van ouderling-kerkrentmeester De Waarheidsvriend 16-02-2006
Heuvel, P. van den Vormen van een ringverband De Waarheidsvriend 20-04-2006
Quant, D. Met last en macht Ambtelijk Contact 01-05-2006
Heuvel, P. van den Kerkorde en eredienst (1) De Waarheidsvriend 03-08-2006
Heuvel, P. van den Kerkorde en eredienst (2) De Waarheidsvriend 10-08-2006
Buijs, P.D.J. Overdoop en weer terug Ambtelijk Contact 01-09-2006
Quant, D. Het beroepingswerk Ambtelijk Contact 01-01-2007
Heuvel, P. van den Ambtsdrager met bepaalde opdracht De Waarheidsvriend 01-02-2007
Quant, D. Over classis contracta en attesten Ambtelijk Contact 01-02-2007
Boer, E.A. de Beleven van de belijdenis De Reformatie 24-02-2007
Heuvel, P. van den Nieuwe leden De Waarheidsvriend 01-03-2007
Quant, D. Nog eens: predikantsvacatures Ambtelijk Contact 01-03-2007
Heuvel, P. van den Dubbellidmaatschap De Waarheidsvriend 12-04-2007
Boer, E.A. de Belijdenis en ondertekening De Reformatie 14-04-2007

Pagina's