Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Golverdingen, M. Kerkrecht en kerkelijke rechtspraak <geen> 10-02-2000
Heuvel, P. van den De Hervormde Kerk niet meer presbyteriaal? De Waarheidsvriend 04-05-2000
Heuvel, P. van den De rechtspositie van de pastoraal werker (1) De Waarheidsvriend 15-06-2000
Heuvel, P. van den De rechtspositie van de pastoraal werker (2) De Waarheidsvriend 06-07-2000
Heuvel, P. van den Hervormde wijkgemeente in SoW De Waarheidsvriend 20-07-2000
Golverdingen, M. Gereformeerd Kerkrecht <geen> 12-04-2002
Niemeijer, P. Oudere doopleden Nader Bekeken 01-04-2003
Post, J.J.H. Presbyteriaal kerkrecht <geen> 01-11-2003
Voorberg, P.L. Herordening van ambtelijke structuren? De Reformatie 13-03-2004
Jong, K.W. de Liturgische formulieren willen serieus genomen worden De Waarheidsvriend 07-10-2004
Doedens, J.J.T. Vrijgevochten vrouwen in Korinte? De Reformatie 10-09-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [1] De Waarheidsvriend 29-09-2005
Quant, D. Kerkenraad, Classis, PS, GS... Ambtelijk Contact 01-10-2005
Quant, D. Vragen rond de avondmaalsviering Ambtelijk Contact 01-11-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [2] De Waarheidsvriend 03-11-2005
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers [3] De Waarheidsvriend 08-12-2005
Quant, D. De classis en de deputaten naar Art. 49 K.O. Ambtelijk Contact 01-01-2006
Quant, D. Ontzeggen of ontraden? Ambtelijk Contact 01-02-2006
Heuvel, P. van den Plaats van ouderling-kerkrentmeester De Waarheidsvriend 16-02-2006
Heuvel, P. van den Vormen van een ringverband De Waarheidsvriend 20-04-2006
Quant, D. Met last en macht Ambtelijk Contact 01-05-2006
Heuvel, P. van den Kerkorde en eredienst (1) De Waarheidsvriend 03-08-2006
Heuvel, P. van den Kerkorde en eredienst (2) De Waarheidsvriend 10-08-2006
Buijs, P.D.J. Overdoop en weer terug Ambtelijk Contact 01-09-2006
Quant, D. Het beroepingswerk Ambtelijk Contact 01-01-2007
Heuvel, P. van den Ambtsdrager met bepaalde opdracht De Waarheidsvriend 01-02-2007
Quant, D. Over classis contracta en attesten Ambtelijk Contact 01-02-2007
Boer, E.A. de Beleven van de belijdenis De Reformatie 24-02-2007
Heuvel, P. van den Nieuwe leden De Waarheidsvriend 01-03-2007
Quant, D. Nog eens: predikantsvacatures Ambtelijk Contact 01-03-2007
Heuvel, P. van den Dubbellidmaatschap De Waarheidsvriend 12-04-2007
Boer, E.A. de Belijdenis en ondertekening De Reformatie 14-04-2007
Boer, E.A. de Belijdenis en leergesprek De Reformatie 21-04-2007
Quant, D. Geen kerkenraad meer... wat dan? Ambtelijk Contact 01-05-2007
Heuvel, P. van den Verkiezing van ambtsdragers De Waarheidsvriend 27-09-2007
Quant, D. Enkele aspecten van een leesdienst Ambtelijk Contact 01-10-2007
Quant, D. De kerkenraad: geestelijk met een zakelijk karakter Ambtelijk Contact 01-03-2008
Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (1) Ambtelijk Contact 01-04-2008
Quant, D. De commissie van beheer: zakelijk met een geestelijk karakter (2) Ambtelijk Contact 01-05-2008
Verkerk, M.J., Verkerk-Vegter, C. Vrouwelijke gaven en mannelijke ambten Dienst 01-06-2008
Harmannij, K. Verhuizende doopleden Dienst 01-06-2008
Quant, D. De consulent Ambtelijk Contact 01-10-2008
Jonge, A. de Missionair aspect onderbelicht Dienst 01-11-2008
Harmannij, K. Feitelijke onttrekking Dienst 01-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 1 De Reformatie 15-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 2 De Reformatie 22-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 3 De Reformatie 29-11-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 4 De Reformatie 06-12-2008
Roosenbrand, J. Predikant: baan of ambt? De Reformatie 06-12-2008
Wierenga, W. Overwegingen bij enkele bijbelse uitspraken over de relatie man-vrouw in kerk en samenleving 5 De Reformatie 13-12-2008

Pagina's