Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Deddens, P. De kerkrechtelijke beslissingen der Utrechtsche Synode (II) De Reformatie 30-03-1946
Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (III) De Reformatie 13-04-1946
Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (IV) De Reformatie 27-04-1946
Deddens, P. De Utrechtsche Synode en het Gereformeerd Kerkrecht (V) De Reformatie 04-05-1946
Groen, P. De verzwegen zestiende conclusie van het kerkrechtelijk rapport der Generale Synode van Utrecht 1946 De Reformatie 20-07-1946
Deddens, P. Het Ontwerp voor een Kerkorde der Nederlandsch Hervormde Kerk De Reformatie 28-02-1948
Roeleveld, L. Kerkeraadloze kerken De Reformatie 24-01-1953
Roeleveld, L. Kerkverandering en haar gevolgen De Reformatie 31-01-1953
Roeleveld, L. Kerkverband: societas De Reformatie 28-03-1953
Veenhof, C. De zelfstandigheid der plaatselijke kerken en de kerkelijke moeilijkheden Dienst 01-06-1953
Roeleveld, L. De stand van het proces Hasselt De Reformatie 11-09-1954
Roeleveld, L. Rechtspersoonlijkheid van Gereformeerde Diaconieën De Reformatie 18-09-1954
Vries, W.G. de Kerkorde en rechtswetenschap (I) De Reformatie 18-02-1989
Vries, W.G. de Kerkorde en rechtswetenschap (II) De Reformatie 25-02-1989
Vries, W.G. de Kerkorde en rechtswetenschap (III) De Reformatie 04-03-1989
Vries, W.G. de Kerkorde en rechtswetenschap (IV) De Reformatie 11-03-1989
Vries, W.G. de Kerkorde en rechtswetenschap (V) (Slot) De Reformatie 18-03-1989
Houtman, F.W. De kerkorde en de jurist De Reformatie 03-06-1989
Krol, J.R. Ingezonden De Reformatie 10-06-1989
Oldenhuis, F.T. Kerkorde en rechtswetenschap De Reformatie 01-07-1989
Vries, W.G. de Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (I) De Reformatie 15-07-1989
Vries, W.G. de Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (II) De Reformatie 22-07-1989
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I) De Reformatie 13-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II) De Reformatie 20-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III) De Reformatie 27-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot) De Reformatie 03-11-1990
Bekkum, A.J. van Christenen en rechtspraak (I) De Reformatie 15-06-1991
Bekkum, A.J. van Christenen en rechtspraak (II) De Reformatie 22-06-1991
Velde, M. te Kerkorde en kerkverband in kerkelijke samensprekingen De Reformatie 06-07-1991
Bremmer-Lindeboom, L.G.A. De vrouw in de gemeente: aspecten en vragen Dienst 01-04-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (I) De Reformatie 20-11-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (II) De Reformatie 27-11-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (III) De Reformatie 04-12-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (IV) De Reformatie 25-12-1993
Velde, M. te Afbakening van de ambten vandaag De Reformatie 01-01-1994
Bruggen, J. van Afbakening van de ambten De Reformatie 29-01-1994
Velde, M. te Nadere toelichting (I) De Reformatie 29-01-1994
Velde, M. te Nadere toelichting (II) De Reformatie 05-02-1994
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 1 De Reformatie 21-12-1996
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 2 De Reformatie 28-12-1996
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 3 De Reformatie 11-01-1997
Heuvel, P. van den Bevestiging ouderling-kerkvoogd De Waarheidsvriend 03-04-1997
Heuvel, P. van den Overkomst uit een andere kerk De Waarheidsvriend 01-05-1997
Heuvel, P. van den Verhouding kerkenraad en kerkvoogdij De Waarheidsvriend 29-05-1997
Heuvel, P. van den Meerderheid van stemmen (1) De Waarheidsvriend 26-06-1997
Heuvel, P. van den Meerderheid van stemmen (2) De Waarheidsvriend 17-07-1997
Heuvel, P. van den Preekbevoegdheid De Waarheidsvriend 14-08-1997
Golverdingen, M. Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie <geen> 08-09-1997
Heuvel, P. van den Consideratie door de classicale vergadering De Waarheidsvriend 25-09-1997
Heuvel, P. van den Verkiezing ambtsdragers De Waarheidsvriend 16-10-1997

Pagina's