Artikelen uit kerkelijke bladen

aflopend sorteren
Krol, J.R. Ingezonden De Reformatie 10-06-1989
Oldenhuis, F.T. Kerkorde en rechtswetenschap De Reformatie 01-07-1989
Vries, W.G. de Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (I) De Reformatie 15-07-1989
Vries, W.G. de Nogmaals: Kerkorde en rechtswetenschap (II) De Reformatie 22-07-1989
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (I) De Reformatie 13-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (II) De Reformatie 20-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (III) De Reformatie 27-10-1990
Velde, M. te De kerkelijke positie van gereformeerden in de verstrooiing (IV) (Slot) De Reformatie 03-11-1990
Bekkum, A.J. van Christenen en rechtspraak (I) De Reformatie 15-06-1991
Bekkum, A.J. van Christenen en rechtspraak (II) De Reformatie 22-06-1991
Velde, M. te Kerkorde en kerkverband in kerkelijke samensprekingen De Reformatie 06-07-1991
Bremmer-Lindeboom, L.G.A. De vrouw in de gemeente: aspecten en vragen Dienst 01-04-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (I) De Reformatie 20-11-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (II) De Reformatie 27-11-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (III) De Reformatie 04-12-1993
Velde, M. te De afbakening van de ambten (IV) De Reformatie 25-12-1993
Velde, M. te Afbakening van de ambten vandaag De Reformatie 01-01-1994
Bruggen, J. van Afbakening van de ambten De Reformatie 29-01-1994
Velde, M. te Nadere toelichting (I) De Reformatie 29-01-1994
Velde, M. te Nadere toelichting (II) De Reformatie 05-02-1994
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 1 De Reformatie 21-12-1996
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 2 De Reformatie 28-12-1996
Griffioen, D. Geen rouwdiensten, wel hoop voor de levenden 3 De Reformatie 11-01-1997
Heuvel, P. van den Bevestiging ouderling-kerkvoogd De Waarheidsvriend 03-04-1997
Heuvel, P. van den Overkomst uit een andere kerk De Waarheidsvriend 01-05-1997
Heuvel, P. van den Verhouding kerkenraad en kerkvoogdij De Waarheidsvriend 29-05-1997
Heuvel, P. van den Meerderheid van stemmen (1) De Waarheidsvriend 26-06-1997
Heuvel, P. van den Meerderheid van stemmen (2) De Waarheidsvriend 17-07-1997
Heuvel, P. van den Preekbevoegdheid De Waarheidsvriend 14-08-1997
Golverdingen, M. Leidraad en beslisschema bijzondere kerkvisitatie <geen> 08-09-1997
Heuvel, P. van den Consideratie door de classicale vergadering De Waarheidsvriend 25-09-1997
Heuvel, P. van den Verkiezing ambtsdragers De Waarheidsvriend 16-10-1997
Heuvel, P. van den Is de centrale kerkenraad de baas? De Waarheidsvriend 13-11-1997
Heuvel, P. van den Vacaturebeurten De Waarheidsvriend 08-01-1998
Heuvel, P. van den Het dopen van een geadopteerd kind (1) De Waarheidsvriend 26-02-1998
Harmannij, K. Overname van tucht Dienst 01-03-1998
Heuvel, P. van den Het dopen van een geadopteerd kind (2) De Waarheidsvriend 23-04-1998
Harmannij, K. Hoor en wederhoor Dienst 01-05-1998
Heuvel, P. van den Hervormde wijkgemeente binnen het SoW-proces De Waarheidsvriend 14-05-1998
Heuvel, P. van den Het beantwoorden van doopvragen De Waarheidsvriend 09-07-1998
Heuvel, P. van den Benoeming van een organist — na overleg De Waarheidsvriend 20-08-1998
Heuvel, P. van den De zesjaarlijkse stemming (1) De Waarheidsvriend 10-09-1998
Heuvel, P. van den De zesjaarlijkse stemming (2) De Waarheidsvriend 24-09-1998
Harmannij, K. Ambtsgeheim Dienst 01-11-1998
Heuvel, P. van den Bevoegdheden van een moderamen De Waarheidsvriend 14-01-1999
Heuvel, P. van den Heeft een jeugdouderling stemrecht? (1) De Waarheidsvriend 25-03-1999
Heuvel, P. van den Heeft een jeugdouderling stemrecht? (2) De Waarheidsvriend 15-04-1999
Heuvel, P. van den Dooperkenning De Waarheidsvriend 08-07-1999
Heuvel, P. van den Kerkelijke rechtspraak in de Gereformeerde Gemeenten De Waarheidsvriend 16-12-1999
Heuvel, P. van den In hoger beroep? De Waarheidsvriend 20-01-2000

Pagina's