198. Moet in grootere gemeenten de excommunicatie in alle kerkgebouwen geschieden?

 

(1901.)

331. De excommunicatie moet natuurlijk geschieden voor de gemeente, evenals ook de drie achtereenvolgende mededeelingen, die te dien aanzien van te voren te doen zijn, alle drie aan de gemeente moeten geschieden.

Waar nu de gemeente wegens hare talrijkheid in meer dan één kerkgebouw tegelijk samenkomt, moeten dus alle die mededeelingen, en de excommunicatie zelve, in alle die kerkgebouwen geschieden. Dus was het slechts in één, dan zou het slechts zijn voor een deel der gemeente; ’t geen niet mag. En om voor zulk een geval dan alle kerkgebouwen, op één na, te sluiten (dus b.v. hier in Amsterdam van de 9 voormiddag beurten er 8 te laten stilstaan), zou natuurlijk ongerijmd zijn: men zou dan juist een

|303|

groot deel der gemeente beletten, aan die uitoefening van discipline haar aandeel te hebben.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 77