Kerkordes

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (editie 2018) (incompleet)

Akkoord voor kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (editie 2015)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (editie 2014)

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (editie 2013)

Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (editie 2011)

Church Order of the Christian Reformed Church in North America (editie 2010)

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 2010)

Kerkenordening van de Gereformeerde Gemeenten (editie 2008)

Kerkorde van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 2008)

Kerkorde van die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (editie 2005)

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (editie 2004)

Church Order of the Free Reformed Churches of Australia (editie 2003)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 2001)

Ordeningen voor de Evangelisch-Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (editie 2001)

Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (editie 2000)

Church Order of the Canadian and American Reformed Churches (editie 1985)

Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (editie 1982)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (editie 1978)

Church Order of the Reformed Churches of New Zealand (editie 1977)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 1971)

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 1957)

Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk (editie 1951)

Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (editie 1948)

Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) (editie 1936)

Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 1933)

Kerkorde van de Gereformeerde Gemeenten (editie 1907)

Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 1905)

Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (editie 1892)

Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk van het Koningrijk der Nederlanden (1852)

Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816)

Kerkorde opgesteld in de Nationale Synode te Dordrecht 1619

Kerkorde opgesteld in de Nationale Synode te ’s-Gravenhage 1586

Kerkorde opgesteld in de Generale Synode te Middelburg 1581

Acta van de Nationale Synode te Dordrecht 1578

(Kerkorde uit de) Acta van de Particuliere Synode te Dordrecht 1574

Schets Convent te Wezel 1571

Acta van de Particuliere Synode te Emden 1571