|241|

161. Is critiek van gemeenteleden op de prediking en bezwaar daartegen reden tot censuur?

 

(1911.)

273. Ik heb hier maar even tijd om u te antwoorden.

Het feit, dat een gemeentelid critiek oefent op de prediking en bezwaren daartegen heeft, is op zichzelf zeer zeker geen reden om hem onder censuur te stellen totdat hij die bezwaren terugneemt, en anders over te gaan tot den eersten trap van excommunicatie. Zulk een lid moet worden onderwezen, vermaand, enz., en gewaarschuwd om geen secte of scheuring in de kerk aan te richten.

Voor het overige ben ik in het door u genoemde geval met personen en omstandigheden veel te weinig bekend, om er goed over te kunnen oordeelen.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 71