150. Op welken dag moet de kerkelijke huwelijksbevestiging plaats hebben?

 

(1888.)

257. Er is geen enkel bezwaar tegen huwelijksbevestiging op Zaterdag of op eenigen anderen weekdag. Integendeel, ’t is verkieselijk, de bevestiging terstond op den burgerlijken trouw te doen volgen. Wanneer deze steeds op Zaterdag bepaald is, zou men in overleg kunnen treden om daarvoor een anderen dag in de plaats te stellen, ter wille van den predikant, die op Zaterdag zich ook voor den Zondag heeft voor te bereiden. Maar dit laatste is geen overwegend bezwaar: de voorbereiding voor de preek kan, als de Zaterdag bezet is, ook vervroegd worden. Natuurlijk geschiedt de bevestiging voor de gemeente: deze moet dus toegang hebben, en in ieder geval moet gezorgd worden, dat er een ouderling zij (of wel de geheele kerkeraad), en een diaken om te collecteeren (dit is ook wenschelijk). Een toespraak bij het Formulier (een woordje vooraf of daarna, of beide) houd ik ook voor wenschelijk, vooral wanneer de bevestiging op een weekdag afzonderlijk geschiedt.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 70