111. Welke Doop moet als Christelijke Doop erkend worden?

 

(1910.)

190. Wat uw andere vraag betreft, een Doop is in Geref. kerken (gelijk in alle kerken, behalve die der Doopsgezinden), altijd als Christelijke Doop erkend, wanneer hij bediend was met water, en conform de instelling van Matth. 28: 19, en door iemand die in den kring, binnen welken de Doop plaats had, daartoe was geautoriseerd. Ik vermoed, dat aan die drie voorwaarden wel voldaan wordt in Darbistische kerken, of kerkelijke kringen. Maar ik weet niet zeker, of dit bij die alle het geval is. En dus, wanneer een geval zich voordoet van iemand, die lid wil worden van een Geref. kerk en in een Darbisten-kring „gedoopt” is of heet te zijn,

|99|

dan moet naar die Doopsbediening onderzocht worden. In oude tijden was men in onze kerken altijd meer geneigd tot erkenning dan tot het tegendeel, uit vreeze, dat men tot de zonde van wederdooperij zou vervallen.


Rutgers, F.L. (1922)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 56