Bouma, H., Velde, M. te

Kerkorde van de Gereformeerde kerken in Nederland

Genre: Literatuur

Groningen

Uitgeverij De Vuurbaak

1983

Van deze losbladige uitgave werd in 1983 de basis-editie verzorgd door ds. H. Bouma. Hij stelde na iedere generale synode sindsdien ook de aanvullingen samen, het laatst voor de synode van 1996. De papieren uitgave is vervolgens beëindigd. Voor de toevoeging van het materiaal van de generale synodes vanaf 1999 via Kerkrecht.nl is prof.dr. M. te Velde verantwoordelijk.
 
Waarschuwing bij het gebruik.
De synodebesluiten zijn in deze uitgave allereerst thematisch en daarna chronologisch geordend. In de oorspronkelijke editie-Bouma en bij het aanbrengen van latere aanvullingen zijn dikwijls oudere uitspraken blijven staan die geheel of gedeeltelijk door nieuwere uitspraken zijn vervangen. Het is dus nodig om per thema naar de laatst genomen en thans geldende besluiten te zoeken.

Bouma, H. (1983v)