|149|

Artikel 32

 

Alle vergaderinge moet met aanroeping van die Naam van God geopen en met danksegging gesluit word.

 

„Alle vergaderinge...”

Hierdie bewoording lê daarop nadruk dat alle kerklike vergaderings met gebed geopen en met danksegging gesluit moet word. Dit sluit dus in vergaderings van die kerkraad en diakens vóór en ná eredienste, asook alle vergaderings van staande- en ad hoc-kommissies van die kerkraad, sowel as alle vergaderings van deputate van meerdere vergaderings.

 

Christus Hoof van sy kerk.

Die rede hiervoor is eenvoudig: Christus is die Hoof van sy kerk, en Hy regeer self sy kerk deur sy Woord en Gees; hierdie regering word egter bedien deur mense wat Christus daarvoor roep. In wese is dit dus nie die vergaderde ampsdraers wat self besluite neem in vergaderings nie, maar Jesus Christus, deur hulle as geroepenes.

Daarom moet in die openingsgebed die leiding van die Here deur sy Woord en Gees afgesmeek word; in die dankgebed moet Hy gedank word vir sy bystand en leiding.