Artikel 78

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXXVIII.

Wanneer iemand, die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil verzoenen met de gemeente door boetvaardigheid, zoo zal hetzelve vóór de handeling des Avondmaals, of anderszins naar gelegenheid, tevoren der gemeente aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden Avondmale (zooverre niemand iets weet voor te brengen ter contrarie) openbaarlijk met professie zijner bekeering weder opgenomen worde, volgens het formulier daarvan zijnde.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 77.
Wanneer iemand, die geëxcommuniceerd is, weer opgenomen wil worden in de gemeente door boetvaardigheid, zo zal hetzelve vóór de handeling des avondmaals, of anderszins naar gelegenheid, tevoren der gemeente aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden avondmaal - zoverre niemand iets weet voor te brengen tot contrarie – openbaar met belijdenis van zijn bekering weder opgenomen worde, met gebruikmaking van het formulier daarvoor.
Toelichting:
Dit is art. 78 (oud).
In verband met de wijziging van art. 71 (verzoenen met God) wordt thans gesproken van opgenomen worden.

 

Commissierapport 1975

Zie voor de toelichting artikel 76.

Artikel 77.
Wanneer iemand, die volgens het voorgaande artikel is afgesneden, weer opgenomen wil worden in de gemeente in de weg van boetvaardigheid, dan zal het de gemeente tenminste drie zondagen tevoren worden aangezegd, opdat hij ( ) – zover niemand iets weet voor te brengen ter contrarie – openbaar met belijdenis van zijn bekering weder opgenomen worde met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier.

 

Synodebehandeling 1975

Artikel 77-77 wordt na een wijziging in de tekst aanvaard in de versie van de commissie.

77. Wanneer iemand, die met het formulier van de ban is afgesneden, weer opgenomen wil worden in de gemeente in de weg van boetvaardigheid, dan zal het de gemeente tenminste drie zondagen tevoren worden aangezegd, opdat hij – zover niemand iets weet voor te brengen ter contrarie - openbaar met belijdenis van zijn bekering weder opgenomen worde met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

77. Artikel 77 (acta)

T. Voorstel:

Wanneer een geëxcommuniceerde in de weg van berouw weer opgenomen wil worden in de gemeente, zal dit aan de gemeente worden meegedeeld.
Als niemand hiertegen iets aanvoert zal hij na verloop van ten minste drie zondagen, onder openbare schuldbelijdenis weer opgenomen worden, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient gebruikt te worden.

 

Commissierapport 1978

Art. 78. Al is in vergelijking met Kampen 1975 in de nu voorgestelde tekst de tijdsduur van drie weken verplaatst naar de tweede alinea de inhoud van het artikel, zoals het thans is geconcipiëerd is in overeenstemming met Kampen.
Uit de kerken kwamen geen reacties.

 

Synodebehandeling 1978

Art. 78 wordt na een kleine wijziging aanvaard conform het concept van deputaten.

 

Kerkorde 1978

Artikel 78
Weer opnemen van geëxcommuceerden
Wanneer een geëxcommuniceerde in de weg van berouw weer opgenomen wil worden in de gemeente, zal dit aan de gemeente worden meegedeeld. Als niemand hiertegen iets kan aanvoeren, zal hij na verloop van ten minste drie zondagen onder openbare schuldbelijdenis weer opgenomen worden, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient gebruikt te worden.