[B15 rechtspositie bij bijzonder taakveld
B15.1 Ook in geval van een bijzonder taakveld dient de predikant te zijn verbonden aan een plaatselijke kerk, naar gelang van de situatie hetzij de kerk die hij tot dusver diende, hetzij een kerk in het ressort waar de bijzondere taak in hoofdzaak wordt verricht. In het laatste geval blijft bij de beroeping toepassing van art. B9.4 achterwege.
B15.2 Overeenkomstig art. B4.3 ziet de synode respectievelijk de classis toe op een regeling van de rechtspositie, die rekening houdt met de generale regeling als bedoeld in art. B23 en met de bijzondere regelingen die van kracht zijn ter zake van het desbetreffende taakveld.]

B15 rechtspositie bij bijzonder taakveld
B15.1 vervallen
B15.2 vervallen

Toelichting B15

1. B15 is in Werkorde 2 vervallen. De beide onderdelen zijn verkort en opgenomen in B14.5.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B15