[B26 non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
B26.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad overgaan tot non-actiefstelling van een ouderling of diaken.
B26.2 Non-actiefstelling vindt niet of niet langer plaats wanneer art. B27 van toepassing is.]

B26 op non-actiefstelling ouderlingen en diakenen
B26.1 Bij dringende noodzaak kan de kerkenraad bij wijze van ordemaatregel overgaan tot gehele of gedeeltelijke op non-actiefstelling van een ouderling of diaken.
B26.2 vervallen

Toelichting B26

1. B26.1: zie de MvT2 bij B18.

2. B26.2 achten we overbodig en kan vervallen.