[B2 binding aan Bijbel en belijdenissen
B2.1 De ambtsdragers zijn voor de uitoefening van hun dienst gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals die is verwoord in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door persoonlijke ondertekening van het daartoe bestemde bindingsformulier aan het begin van hun ambtelijke dienst.]

B2 binding aan Bijbel en belijdenis
B2.1 De ambtsdragers zijn in hun werk gebonden aan de leer van de Bijbel, zoals samengevat in de belijdenisgeschriften. Zij bekrachtigen dit door ondertekening van het bindingsformulier.

Toelichting B2

1. Enkele aanpassingen leiden hier tot een wat strakkere formulering in Werkorde 2.

2. De formulering ‘zoals verwoord in de belijdenisgeschriften’ blijkt aanleiding te geven tot niet bedoelde interpretaties en is vervangen door ‘zoals samengevat in de belijdenisgeschriften‘. Zie ook A1.2 en B10.2

3. ‘Aan het begin van hun ambtelijke dienst’ roept vragen op alsof het zou gaan om een eenmalige ondertekening bij aanvaarding van de eerste ambtsdienst. Bedoeld is tweeërlei: (a) een herhaalde ondertekening bij aanvaarding van elke nieuwe ambtsperiode, en (b) ondertekening direct bij het begin van een nieuwe dienstperiode en niet nog eens naderhand. Wij laten in Werkorde 2 de tijdsaanduiding achterwege om uitgebreide omschrijvingen te voorkomen. De bedoeling blijft dezelfde.