[B7 ambt m/v
B7.1 Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant en ouderling alleen open voor broeders. Het ambt van diaken staat ook open voor zusters.
[B7.1 (alternatief) Op grond van haar inzicht in de Heilige Schrift stellen de kerken de ambten van predikant, ouderling en diaken alleen open voor broeders.]

B7 ambt m/v
B7.1 gereserveerd

Toelichting B7

1. Relatief veel aandacht is in de reacties en publiciteit uitgegaan naar de twee alternatieven die zijn geboden in B7 m.b.t. het al dan niet openstaan van het diakenambt voor zusters. In de MvT1 is door ons duidelijk gesteld dat wij op deze plaats geen discussie beogen te voeren over de vrouw in het ambt als zodanig, omdat dit elders gebeurt. Het feit dat er twee alternatieven zijn geboden, bevestigt dat. Helaas is er in een aantal reacties geen recht gedaan aan Werkorde 1 en de expliciete toelichting daarbij.

2. In de lijn van Werkorde 1 voeren wij ook nu geen inhoudelijke discussie, maar reserveren B7 in Werkorde 2 voor de uitkomst van de kerkelijke bezinning elders.

3. Dat een heldere positiebepaling gewenst is, wordt overigens in de reacties door niemand ontkend. Voor het (ook extern) positioneren van een eigen kerkelijke lijn met betrekking tot m/v-onderwerpen is een expliciete uitspraak in de kerkorde van belang.