[F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F11.1 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.]

F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F11.1 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.
F11.2 De synode stelt een generale regeling vast voor het klachtrecht bij seksueel misbruik.

Toelichting F11

1. Deputaten SMKR hebben diverse vragen voorgelegd. Hierover dient nader overleg met hen plaats te vinden.

2. F11.2 geeft de basis voor de instelling en regeling van het klachtrecht SMKR.