[D10 terugkeer
D10.1  Wanneer iemand die als belijdend lid of als dooplid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, zal hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.
D10.2  Bij de schuldbelijdenis en de verzoening met de gemeente wordt het vastgestelde formulier gebruikt.]

D10 terugkeer
D10.1  Wanneer iemand die als belijdend lid of als dooplid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, zal hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.
D10.2  Bij de schuldbelijdenis en de verzoening met de gemeente worden de vastgestelde formulieren gebruikt.

Toelichting D10

1. Nu D10 zowel over buitengesloten doop- als belijdende leden spreekt, komen er enkele vragen over de doopleden. Bijvoorbeeld: is het geen extra drempel wanneer ook zij schuldbelijdenis moeten uitspreken? Wij menen echter dat de buitensluiting van een dooplid wel zo ingrijpend is, dat dit bij de terugkeer ook mag worden benoemd.

2. Ook wordt gevraagd of doopleden bij hun terugkeer geen belijdenis van het geloof moeten doen. Dat is zeker het geval. In de eerste plaats al omdat zonder geloofsbelijdenis geen echte schuldbelijdenis mogelijk is. Maar ook omdat het (nog te schrijven) kerkelijk formulier ongetwijfeld de belijdenisvragen zal bevatten, zoals dat ook het geval is bij het formulier voor de doop van volwassenen.

3. In D10.2 is in plaats van een enkelvoud nu een meervoud gebruikt. We gaan er van uit dat er afzonderlijke formulieren komen voor terugkerende belijdende leden en doopleden.