[D4 wijze van optreden
D4.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
D4.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.]

D4 wijze van optreden
D4.1 Voor maatregelen van tucht zijn zorgvuldig onderzoek en oordeelsvorming vereist. De betrokkene heeft daarbij de gelegenheid zich te verantwoorden.
D4.2 De kerkenraad is verantwoordelijk voor zorgvuldige communicatie in het proces van tuchtoefening.

Toelichting D4

1. Dit artikel is weinig concreet. Dat is echter met opzet. In de eerste plaats gaat het er niet om dat bepaalde rituelen moeten worden afgewerkt. Elk geval moet op zijn eigen merites worden beoordeeld. In de tweede plaats is een teveel aan concrete regels hier niet op zijn plaats. Het gaat er juist om dat de essentialia worden benoemd: zorgvuldig onderzoek, zorgvuldige oordeelsvorming en zorgvuldige communicatie. Dit moet vervolgens in de praktijk concreet worden gemaakt.