[B16 levensonderhoud
B16.1 De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant, zodat de predikant zonder zorg van het evangelie kan leven.
B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval van diens overlijden, zijn weduwe en door haar verzorgde minderjarige kinderen.
B16.3 Ten aanzien van de voorziening in het levensonderhoud dienen de generale regelingen in acht te worden genomen.]

B16 levensonderhoud
B16.1 De kerkenraad is namens de gemeente verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de predikant, zodat de predikant zonder zorg van het evangelie kan leven.
B16.2 De kerkelijke zorgplicht strekt zich mede uit tot het gezin van de predikant en, in geval van diens overlijden, zijn weduwe en door haar verzorgde kinderen.
B16.3 vervallen

|79|

Toelichting B16

1. B16.1 en B16.2 zijn ongewijzigd.

2. B16.3 is in Werkorde 2 vervallen en verdisconteerd in B23.1. Zie hierna bij B23.