[A4 statuut
A4.1 Het eigen recht van de kerken, dat tot uitdrukking komt in de kerkorde alsook in plaatselijke, classicale en generale kerkelijke regelingen en besluiten, vormt het statuut van de kerken in de zin van de Nederlandse wetgeving.]

A4 statuut
A4.1 Het eigen recht van de kerken, dat tot uitdrukking komt in de kerkorde alsook in plaatselijke, classicale en generale kerkelijke regelingen en besluiten, vormt het statuut van de kerken in de zin van de Nederlandse wetgeving.

Toelichting A4

1. Zie MvT1 bij dit artikel. Zie voor evt. verdere studie over de verhouding tussen het kerkelijk recht en statelijk recht: P.T. Pel, Het kerkelijk statuut en de wet, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht NTKR 4 (2010), p. 86-113 (www.ntkr.nl).