[B14 rechtspositie predikant
B14.1 Een predikant is altijd verbonden aan een plaatselijke kerk.
B14.2 De verbintenis van de predikant met de kerk berust op overeenstemming krachtens de beroepsbrief van de kerkenraad en de aannemingsbrief van de predikant.
B14.3 De rechtspositie van de predikant heeft een eigen kerkelijk karakter. De rechtsverhouding tussen kerk en predikant wordt beheerst door het kerkelijk recht en niet door het statelijk recht.
B14.4 Op de rechtspositie van de predikant is van toepassing de generale rechtspositieregeling als bedoeld in art. B23.]

B14 rechtspositie predikant
B14.1  Een predikant is altijd verbonden aan een plaatselijke kerk of aan twee kerken die daarvoor een samenwerking zijn aangegaan.
B14.2  De verbintenis van de predikant met een kerk berust op overeenstemming krachtens de beroepsbrief van de kerkenraad en de aannemingsbrief van de predikant.
B14.3  De rechtspositie van de predikant heeft een eigen kerkelijk karakter. De rechtsverhouding tussen kerk en predikant wordt beheerst door het kerkelijk recht en niet door het statelijk recht.
B14.4 vervallen
B14.5 Ook in geval van een bijzondere taak is de predikant verbonden aan een plaatselijke kerk. De regeling van zijn rechtspositie vereist de goedkeuring van de classis en, indien van toepassing, de synode.

|78|

Toelichting B14

1. B14 is in Werkorde 2 in essentie niet veranderd. Wij verwijzen naar de uitgebreide MvT1 bij Werkorde 1 voor het belang van het artikel.

2. In B14.1 blijft de verbintenis van de predikant met een plaatselijke kerk een wezenlijk bestanddeel. De variant van een verbintenis met twee zogenaamde combinatiegemeenten is hier aan toegevoegd. Daarvoor geldt echter uitdrukkelijk dat een samenwerking moet zijn aangegaan. Er dient in zo’n geval dus een duidelijke voorafgaande samenwerkingsregeling te bestaan, waarin is geregeld hoe de predikant aan beide kerken verbonden is.

3. B14.4 is in Werkorde 2 vervallen en vervangen door B23.1. Zie hierna bij B23.

4. Uit oogpunt van verkorting is B15 nu geregeld in B14.5.