[E9 andere kerken in Nederland
E9.1 De kerken werken landelijk in samenspreking en correspondentie aan kerkelijke eenheid die in Gods Woord is verankerd en gestalte krijgt in plaatselijke wederzijdse herkenning en erkenning.

|133|

E9.2 De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de instemming van beide nodig, een en ander volgens de generale regeling.
E9.3 In contacten met kerken en groepen waarmee geen overeenstemming in geloven en belijden bestaat, komen de gereformeerde kerken op voor de gezonde bijbelse leer en weerleggen en bestrijden zij dwaling en misverstand.
E9.4 De kerken geven in het bijzonder aandacht en hulp aan groepen en gemeenschappen van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.]

E9 andere kerken in Nederland
E9.1 De kerken werken landelijk in relaties met andere kerkgemeenschappen aan kerkelijke eenheid die in Gods Woord en de gereformeerde belijdenis is verankerd.
E9.2 De kerkenraden dragen bij contact en samenwerking met andere kerken zorg voor goede communicatie met de gemeente en met de classis. Bij gewichtige beslissingen is de instemming van beide nodig, een en ander volgens de generale regeling.
E9.3 In contacten met kerken en groepen waarmee nog geen overeenstemming in geloven en belijden bestaat, komen de kerken op voor de gezonde bijbelse leer.
E9.4 De kerken tonen betrokkenheid bij gemeenschappen van christenen die zich van buiten Nederland hier hebben gevestigd.

Toelichting E9

1. In dit artikel is door sommigen de positieve verwijzing naar de belijdenis gemist. Negatief stond het wel in E9.3. De positieve verwijzing is in Werkorde 2 alsnog in E9.1 vermeld.

2. De termen ‘herkenning en erkenning’ in E9.1 passen niet goed meer bij de kaders zoals die gelden vanaf de GS Amersfoort-C 2005. Ze zijn daarom weggelaten.

3. De formulering van E9.3 en E9.4 in Werkorde 1 is in een aantal commentaren als te ‘drijvend’ gekenmerkt. Beide zijn daarom in Werkorde 2 opnieuw geformuleerd.

4. In E9.3 is bij ‘de kerken’ de toevoeging ‘gereformeerde’ weggelaten. Dat het hier om de eigen kerken gaat, is voldoende duidelijk, zeker met de toevoeging ‘andere’ bij de contacten met ‘andere kerken en groepen’.