|92|

B33 splitsing en samenvoeging van kerken
B33.1 Splitsing of samenvoeging van kerken vindt plaats krachtens besluit van de kerkenraad, na raadpleging van de gemeente en met goedkeuring van de classis.
B33.2 Het besluit voorziet in een regeling van alle kerkrechtelijke en eventuele statelijkrechtelijke gevolgen.

Toelichting B33

1. Ook dit is een nieuw artikel in de KO. Het geeft de basisregels bij splitsing en samenvoeging van kerken.