Artikel 59

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LVIII.

De dienaars zullen in het doopen, zoo der jonge kinderen als der bejaarde personen, de formulieren van de instelling en het gebruik des Doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 61. Gebruik van de doopsformulieren
De dienaars zullen in het dopen, zo der jonge kinderen als der volwassenen, de formulieren van de instelling en het gebruik des doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.
Toelichting:
Dit is art. 58 (oud).

 

Commissierapport 1975

Artikel 64.
De dienaren des Woords  zullen in het dopen, zo der jonge kinderen als der volwassenen, de formulieren van de instelling en het gebruik des doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

58. De dienaren des Woords  zullen in het dopen, zo der jonge kinderen als der volwassenen, de formulieren van de instelling en het gebruik des doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

59. Artikel 58 (acta)

T. Voorstel:

De predikanten zullen bij de doop van de kinderen en van volwassenen zich houden aan de formulieren die daarvoor respectievelijk zijn vastgesteld.

 

Commissierapport 1978

Art. 59. Geen wijzigingen, en geen reactie uit de kerken.

 

Synodebehandeling 1978

De artt. 57-59 worden aanvaard conform het concept van deputaten. Het woord 'respectievelijk' in art. 59 wordt geschrapt.

 

Kerkorde 1978

Artikel 59
Gebruik van de doopsformulieren
De predikanten zullen bij de doop van de kinderen en van volwassenen zich houden aan de formulieren die daarvoor zijn vastgesteld.