Artikel 48

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XLIII.

In het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over diegenen, die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan, of de vermaning der mindere samenkomsten versmaad hebben.

 

Deputatenrapport 1974

Zie voor de toelichting artikel 43.

 

Commissierapport 1975

Zie voor de toelichting artikel 43.

Artikel 49.
In het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over diegenen, die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan hebben.

 

Synodebehandeling 1975

Art. 49 van de commissie, dat in overeenstemming is met artikel 43 van de vigerende kerkorde inzake de censuur aan het eind van de vergaderingen, wordt door de synode, met instemming thans van de deputaten, aanvaard.

43. In het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over diegenen, die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan hebben.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

45. Artikel 43 (acta)

T. Voorstel:
Aan het einde van de classicale en andere meerdere vergaderingen zal censuur geoefende worden over hen die zich in de vergadering misgaan hebben.

 

Commissierapport 1978

Art. 48.
Te betreuren blijft het dat dit veel gehanteerde en daarom bekende artikel zijn oude nummer niet heeft kunnen houden. Uw commissie is ervan overtuigd dat depp. geen andere mogelijkheid hadden.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 48
Censuur in de meerdere vergaderingen
Aan het einde van classicale en andere meerdere vergaderingen zal censuur geoefend vergaderingen  worden over hen die zich in de vergadering misgaan hebben.