Artikel 29

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXII.
De handelingen aller samenkomsten zullen met aanroeping van den Naam Gods aangevangen, en met eene dankzegging besloten worden.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 32.
Opening en sluiting van de vergaderingen
De handelingen van alle vergaderingen zullen met aanroeping van de naam Gods aanvangen, en met een dankzegging besloten worden.

 

Commissierapport 1975

FH menen dat het artikel kan worden gelezen, alsof de bedoeling was dat voor elke handeling afzonderlijk gebeden en gedankt moet worden. Zij prefereren ZAK: “Alle vergaderinge moet met aanroeping van die naam van God geopen en met danksegging gesluit word”.
Uw comm. acht het gevaar voor dit misverstand bijzonder gering. Men moet wel een wonderlijke vreemdeling in Jeruzalem zijn om de verzamelterm “de handelingen” op te vatten als ‘alle handelingen stuk voor stuk’.

Artikel 34.
De handelingen van alle vergaderingen zullen met aanroeping van de Naam Gods aanvangen, en met een dankzegging besloten worden.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

32.De handelingen van alle vergaderingen zullen met aanroeping van de naam Gods aanvangen, en met een dankzegging besloten worden.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

34.Artikel 32 (acta)
T. Voorstel:
Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging aangeroepen worden.

 

Commissierapport 1978

Art.29.
De plaatsing van het oude art.32 hier is logisch te achten. De versobering is toe te juichen. Zie bij art.5.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 29
Opening en sluiting van de vergaderingen
Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging aangeroepen worden.