[F12 recht van revisie
F12.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft uitspraken in appelzaken.
F12.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de synode.
F12.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F12.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.]

|147|

F12 recht van revisie
F12.1  Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.
F12.2  Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de synode.
F12.3  Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F12.4  Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.

Toelichting F12

1. In enkele commentaren wordt de beperking van het revisierecht voor kerkleden, zoals vastgesteld door de GS Zwolle-Zuid 2008, als te rigide ervaren en wordt hiervan revisie gevraagd. De Werkorde volgt hierin het besluit van GS Zwolle-Zuid.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F81