[F9 recht van herziening
F9.1 Herziening van een appeluitspraak van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de appeluitspraak is beslist;
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de appeluitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F9.2 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen.]

F9 recht van herziening
F9.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F9.2 De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.

Toelichting F9

1. Na F9.1 sub a is het woord ‘en’ toegevoegd, omdat a en b cumulatieve eisen zijn.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F78