[F3 inwerkingtreding
F3.1 Een besluit van een kerkelijke vergadering treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt.]

F3 vervallen

Toelichting F3

1. Zie de toelichting bij F2.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F72