[E2 kerkelijke vergaderingen
E2.1 De kerkelijke vergaderingen zijn de kerkenraad, de classis en de synode.
E2.2 Zij behandelen alleen kerkelijke zaken en doen dat op geestelijke wijze.
E2.3 De kerkelijke vergaderingen stellen een regeling vast voor de uitoefening van hun werkzaamheden en de vervulling van hun taken.]

E2 kerkelijke vergaderingen
vervallen

Toelichting E2

1. Door een herschikking komt E2 in Werkorde 2 in zijn geheel te vervallen.

|125|

2. De kerkenraad als kerkelijke vergadering heeft al aandacht gehad in hoofdstuk B; in hoofdstuk E hoeft hij niet terug te keren.

3. Ook de overige onderwerpen van E2 rechtvaardigen geen afzonderlijk artikel. Daarom heeft er een herverkaveling plaatsgevonden. De onderwerpen van E2 komen wel terug, maar zijn in Werkorde 2 ingevoegd op andere plaatsen:
-  E2.1 staat al inhoudelijk in E3.1;
-  E2.2 en E2.3 zijn verhuisd naar E3.
Zie ook aldaar.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) E62