[B19 losmaking predikant
B19.1 Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de gemeente.
B19.2 De kerkenraad besluit niet tot losmaking dan na goedkeuring van de classis.
B19.3 Losmaking vindt niet plaats wanneer art. B21 van toepassing is.
B19.4 De losgemaakte predikant is gedurende twee jaren beroepbaar in de kerken.
B19.5 De kerkenraad die tot losmaking heeft besloten blijft verantwoordelijk inzake het ambt van de losgemaakte predikant.]

|82|

B19 losmaking predikant
B19.1 Indien sprake is van een situatie waarin de predikant de gemeente blijvend niet meer met vrucht kan dienen, besluit de kerkenraad de predikant los te maken van de gemeente overeenkomstig de generale regeling voor predikantszaken.
B19.2 vervallen
B19.3 vervallen
B19.4 vervallen
B19.5 vervallen

Toelichting B19

1. B19.1 bevat geen wijzigingen.

2. B19.2 t/m B19.5 vervallen in de KO en verhuizen naar de GRP. Zie MvT2 bij B23.


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B19