|76|

[B12 toelating predikanten van elders
B12.1  Wanneer een kerk een predikant beroept die in of buiten Nederland is verbonden geweest aan een kerk waarmee kerkelijke gemeenschap wordt onderhouden, kan hij tot het ambt van predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland worden toegelaten in de weg van een toelatend onderzoek door de classis volgens de generale regeling.
B12.2  Een predikant die zich sinds kort heeft gevoegd bij een van de kerken en afkomstig is uit een kerk waarmee geen kerkelijke gemeenschap bestaat, wordt niet dan met grote voorzichtigheid tot het ambt van predikant toegelaten. Daarbij wordt de generale regeling in acht genomen.]

B12 toelating predikanten van elders
B12.1 vervallen
B12.2 vervallen

Toelichting B12

1. Dit artikel komt in Werkorde 2 te vervallen. De inhoud valt onder B8.3. Zie de MvT2 aldaar.

 


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B11