[B11 bijzonder opleidingstraject
B11.1 Voor een kandidaat die elders een universitaire theologische opleiding heeft genoten en als predikant wil dienen in de kerken, is een getuigschrift van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland vereist waaruit blijkt dat hij bekwaam is om het ambt van predikant uit te oefenen.
B11.2 In geval van uitzonderlijke gaven en ervaring kan een broeder, die niet beschikt over de vereiste theologische opleiding, toegang vragen tot het ambt van predikant. Voor hem geldt een aangepast studieprogramma aan de Theologische Universiteit volgens de generale regeling.]

B11 bijzonder opleidingstraject
B11.1 vervallen
B11.2 vervallen

Toelichting B11

1. Dit artikel komt in Werkorde 2 te vervallen. De inhoud valt onder B10.3 tweede zin. Zie de MvT2 aldaar. 

 


Rapport dHKO (2011)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) B13