deputaten Herziening Kerkorde (GKv)

Werkorde 2

Nader ontwerp kerkorde voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

Genre: Rapport

2011

uit dit rapport is hier alleen de Memorie van Toelichting opgenomen, per artikel


Rapport dHKO (2011)