02/02 SoW

Appellanten verwijten de kerkenraad dat deze bewust en structureel samenspant met de predikant inzake een aanklacht tegen de predikant.

Het generale college oordeelt dat de kerkenraad in redelijkheid tot de beleidsbeslissing kon komen, met name die om geen verslag te maken, om niet puntsgewijze te reageren en om het dossier ter beoordeling aan de Officier van Justitie voor te leggen.