08/03

Een familielid van X verzocht aan de kerkenraad een nieuw onderzoek in te stellen, nadat - op verzoek van X zelf - door de kerkenraad reeds een onderzoek was ingesteld. Door de provinciale commissie was overwogen dat het familielid niet rechtstreeks in zijn belang is getroffen, omdat hij - woonachtig in een andere gemeente - geen lid is van dat gezin.

In hoger beroep voert bezwaarde aan dat hij optrad als zaakwaarnemer / woordvoerder van X. De generale commissie overwoog dat een soortgelijk verzoek reeds door de kerkenraad was behandeld en er geen feiten en omstandigheden zijn genoemd die zouden moeten leiden tot een hernieuwde behandeling. Daarbij laat de generale commissie meewegen dat pas in beroep is aangevoerd dat hij niet voor zichzelf maar voor X bedoeld heeft op te treden. De beslissing van de provinciale commissie wordt bevestigd.