06/03 S

Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de provinciale commissie inzake een verzoek tot overschrijving wordt toegewezen. Het bewerkstelligen van de overschrijving zou kunnen leiden tot niet zonder meer omkeerbare gevolgen en een precedent kunnen scheppen ten aanzien van door de centrale kerkenraad te nemen besluiten in de periode tot de uitspraak van de generale commissie. Van enig concreet en klemmend belang aan de zijde van verweerder is niet gebleken.

06/03

Een besluit van de centrale kerkenraad waarin een verzoek om overschrijving naar een andere wijkgemeente werd afgewezen wegens het ontbreken van pastorale nood, is door de provinciale commissie vernietigd.

De provinciale commissie overwoog dat er sprake is van consistent meeleven met de wijkgemeente gedurende meer dan elf jaar en dat niet is gebleken dat het motief voor overschrijving is gelegen in het verkrijgen van zeggenschap in de wijkgemeente van voorkeur, zodat de centrale kerkenraad niet in redelijkheid tot afwijzing heeft kunnen komen. De beslissing van de provinciale commissie wordt bevestigd: dat de centrale kerkenraad in de perforatieregeling een pastorale grond erkent in gevallen van gedwongen verhuizing (bijv. naar een verpleeghuis), kan niet in de weg staan aan toepassing van het criterium van consistente betrokkenheid bij de wijkgemeente van keuze, te minder nu de perforatieregeling van de hervormde gemeente geen getalscriterium meer kent.