04/03

Door de provinciale commissie was een bezwaar - naar het oordeel van de generale commissie met juistheid en op goede gronden - inzake het niet verkiezen tot diaken niet ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Deze was onverschoonbaar verklaard daar de kerkenraad al in een vroeg stadium heeft gewezen op de mogelijkheid om bij de provinciale commissie in bezwaar te gaan.

De beslissing wordt bevestigd.