03/03

Een bezwaar tegen het besluit van de centrale kerkenraad inzake beoogde samenwerking dan wel fusie tussen wijkgemeenten en de daarmee gepaard gaande opheffing dan wel reductie van de predikantsplaats is door PC ongegrond verklaard. In beroep oordeelt de generale commissie dat het bezwaar door de provinciale commissie met juistheid en op goede gronden ongegrond is verklaard. Omdat geen nieuwe argumenten naar voren zijn gebracht wordt de beslissing bevestigd.