14/02

In de beroepsprocedure staat primair de vraag ter beoordeling of de kerkenraad een verzoek om bevestiging en inzegening van het huwelijk mag weigeren zonder toepassing te geven aan ord. 12-2-3: de kerkenraad is gehouden om de indiening van een verzoek zo spoedig mogelijk aan de gemeente bekend te maken.

De kerkenraad heeft het verzoek zelfstandig afgewezen met verwijzing naar art. XXI-2, maar ord. 12-2-3 biedt de kerkenraad geen mogelijkheden bekendmaking achterwege te laten indien hij om hem moverende redenen geen goedkeuring aan het verzoek wenst te geven. Art. XXI-2 geeft daarvoor geen grondslag, de afkondiging en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar is in de ordinanties geregeld. Het verzoek dient derhalve binnen acht dagen na deze beslissing in de gemeente bekend gemaakt te worden.