11/02

Bezwaren tegen de vaststelling van ord. 1 PKO: door de expliciete vermelding van de Lutherse belijdenisgeschriften kan er in de toekomstige Protestantse Kerk in Nederland geen eenheid van belijdenis zijn. De generale commissie verwijst ook in deze beslissing naar overweging 6.2 van 01/03 en overweging 5.3 en 5.4 van 09/02, die van overeenkomstige toepassing zijn.