08/02

Bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot perforatie, op de grond dat niet is voldaan aan de in ord. 2-1-2a gestelde formele voorwaarden, te weten dat de woonplaatsgemeente en de voorkeursgemeente tot dezelfde classis behoren of aan elkaar grenzen.

Bezwaarden vinden dat handhaving van het geografisch principe niet meer aansluit bij de geestelijke beleving in de praktijk in onze kerk en beroepen zich op hetgeen de generale commissie heeft overwogen ten aanzien van de inhoud en toepassing van het criterium van de ‘bijzondere overwegingen van pastorale aard’ (ord. 2-1-2e) in haar beslissing 05/98.

De generale commissie vindt geen aanleiding om in het onderhavige geval een uitzondering toe te laten op de eerder genoemde formele voorwaarden. Hetgeen zij heeft overwogen in 05/98 had geen betrekking op die voorwaarden.