01/02S

Verzoek tot opschorting afgewezen: een beslissing in de zin van ord. 3-24-2 is een eindbeslissing waartegen geen beroep open staat.

01/02

Beroep tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar tegen de - feitelijk juiste - mededeling van de kerkenraad dat ouderling X per 1 jan. 2002 aftredend was.

Beoordeling:

De provinciale commissie heeft op goede gronden geoordeeld dat het bezwaar niet-ontvankelijk is. De kerkordelijke bepalingen voorzien niet in een verlenging van de zittingstijd in de door appellant voorgestane zin, namelijk buiten herverkiezing om. Inmiddels is op rechtsgeldige wijze een ander in de vacature verkozen, zodat appellant geen belang meer heeft bij zijn beroep.

Verzoek om herziening van de beslissing 05/01: er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd in de zin van ord. 19-17-1 zodat het verzoek om herziening moet worden afgewezen.