11/01

Formeel:

de bestreden beslissing van de provinciale commissie is niet gedateerd en vermeldt niet wanneer zij is verzonden. Ze lijdt aan gebreken die zulke essentiële voorschriften betreffen dat zij reeds daarom niet in stand kan worden gelaten en wordt als geheel vernietigd.

Materieel:

Het bezwaar van een lid van het college van kerkvoogden dat hij onvoldoende informatie ontvangt over de baten en lasten van de wijkgemeenten is onvoldoende aannemelijk geworden; het bezwaar dat de vergaderfrequentie van het college - in strijd met de plaatselijke regeling - is teruggebracht naar éénmaal per twee maanden wordt ongegrond verklaard: de beweegredenen die het college aanvoert zijn niet onredelijk te noemen en appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij daardoor in enig relevant belang als lid van het college is getroffen.